Torben Møller Pedersen
Entreprenør, vognmand og aut. kloakmester

Vi er en af de lokale

Firmaet blev etableret af Torben i 1994, hvor han året efter blev autoriseret kloakmester. Her varetog han diverse entreprenøropgaver med sin rendegraver.

Han begyndte så småt også med græsslåning og snerydning.

I 2005 kom den ældste søn Jens hjem i firmaet og arbejde. Firmaet var under vækst og maskinparken blev udvidet i årene efter.

I 2012 tog Jens kloakmestereksamen, og den yngste søn Søren, kom hjem i firmaet og arbejde. Her varetog han græsslåning og vedligehold af maskinerne, med hans baggrund som landbrugsmaskinmekaniker.

Tiderne skiftede og i 2019 blev sønnerne medejere af firmaet, og kom til at stå for den daglige drift.

I 2021 fik vi vognmandstilladelsen til at kunne drive vognmandsforretning.

I 2023, trækker Torben sig tilbage, og sønnerne Jens og Søren overtager entreprenørforretningen.

Vores ydelser